MAJLIS DAERAH MERSING

DOKUMEN SEBUT HARGA 

NO. SEBUT HARGA : MD.MG.SH/35/2023

TAJUK

SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

KENDERAAN TERPAKAI

URUSETIA

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

MAJLIS DAERAH MERSING

NO. 1, JALAN TUN DR. ISMAIL,

86800 MERSING, JOHOR

TEL: 077981818

EMEL: info@mersing.gov.my

LAMAN SESAWANG: www.mdmersing.gov.my & www.mersing.gov.my

KEPADA :

Penyebut harga / Pembida yang hendak memasuki tawaran hendaklah mematuhi senarai semak seperti di bawah ini.

Sila ambil perhatian, bersama-sama ini dilampirkan arahan-arahan seperti berikut untuk diisi oleh Penyebut harga / Pembida:

 

1.

Borang Maklumat Diri Pembida – (Pemilik Syarikat) Lampiran C1 & C2 ATAU

 

2.

Borang Maklumat Diri Pembida – (lndividu) Lampiran D1 & D2

 

3.

Borang KEW.PA-25 – Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih (diwajibkan)

 

Perkara bilangan 1, 2 dan 3 hendaklah dicetak menggunakan kertas berwarna putih.

 

Penyebut harga / Pembida wajib mengisi maklumat dengan lengkap pada dokumen di Lampiran. Penyebutharga/pembida hendaklah mengisi sama ada Lampiran C atau Lampiran D (Bergantung sama ada pembida adalah Syarikat atau lndividu).

 

Kegagalan mengisi mana-mana lampiran dengan lengkap akan menyebabkan tawaran DITOLAK dan tidak akan dipertimbangkan.

 

 

Sila tandakan pada kotak yang disediakan.

Nota Tambahan:

 

Pembida hendaklah mengisi samada:

 

a)    1 dan 3           – Pembida adalah syarikat.

 

b)    2 dan 3           – Pembida adalah individu / orang perseorangan.

  • YANG DIPERTUA
  • MAJLIS DAERAH MERSING
  • NO 1, JALAN TUN DR. ISMAIL,
  • 86800 MERSING, JOHOR DARUL TA’ZIM