Misi & Visi

Misi

Menjadi organisasi yang mampu memberikan perkhidmatan yang cekap, pantas dan berkualiti untuk dilaksanakan dengan adil, mesra dan bertoleransi sesuai dengan slogan Majlis Daerah Mersing “Perkhidmatan Untuk Rakyat”.

Visi

Ke arah bandar Mersing bandar pelancongan yang bersih, indah dan menawan.

 

Latar Belakang

SEJARAH PENUBUHAN DAN LATAR BELAKANG

Sebelum Majlis Daerah Mersing ditubuhkan, terdapat beberapa Penguasa Tempatan kecil yang diwujudkan iaitu :

 1. Majlis Bandaran Mersing
 2. Majlis Tempatan Jemaluang
 3. Majlis Tempatan Endau
 4. Majlis Tempatan Kampung Hubong
 5. Majlis Tempatan Kampung Pengkalan Batu
 6. Majlis Tempatan Kampung Sri Pantai
 7. Majlis Tempatan Mersing Kecil
 

Semua Penguasa Tempatan ini menggunakan Enakmen 118 dan “Authorities Local Election Ordinance 1951” sebagai asas pengurusan dan pentadbiran masing-masing.Walau bagaimanapun Enakmen di atas telah dimansuhkan setelah berkuatkuasanya Seksyen 10 Akta 124 (Akta Kerajaan Peruntukan Sementara 1973). Perintah di bawah Seksyen 10 merangkumi perkara-perkara berikut :-

 1. Pemansuhan Majlis-Majlis Tempatan
 2. Pencantuman Majlis-Majlis Tempatan di bawah satu pentadbiran baru
 3. Pengujudan Majlis-Majlis Daerah
 4. Perlantikan Ahli Lembaga Pengurus menggantikan Consular-Consular yang dipilih melalui pilihanraya di bawah “Local Authorities Election Ordinance 1951” Akta 124 di atas akhirnya telah juga dimansuhkan oleh Kerajaan Persekutuan dan digantikan pula dengan Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan 1976) yang digunakan sehinggalah sekarang. Dengan berkuatkuasanya Akta 171 di atas, maka lahirlah MAJLIS DAERAH MERSING dengan rasminya dan telah diisytiharkan penubuhannya pada 26 Mei 1977 melalui Warta Kerajaan Johor bil.JPU 30. Serentak dengan itu juga kerajaan negeri Johor melalui pemberitahuan di bawah Seksyen 3 Akta 171 telah mengisytiharkan kawasan yang menjadi hak kawalan Majlis Daerah Mersing iaitu termasuklah kesemua Penguasa Tempatan di atas kecuali Penguasa Tempatan Kampung Pengkalan Batu dan Penguasa Tempatan Kampung Sri Pantai (telah dimansuhkan terlebih dahulu) dan juga kawasan 40 rantai di kiri kanan jalanraya utama. Walau bagaimanapun kedudukan kawasan kawalan sebenar di atas seperti telah dipersetujui oleh Jabatan Ukur Negeri, hanya dapat diwartakan di dalam Warta Kerajaan Johor pada 24 April 1979, bil JPU 45 berserta dengan Pelan Warta no.126. Setelah penubuhan MDM, maka lahirlah Majlis Daerah Mersing berserta 2 cawangan pentadbirannya di 2 pekan kecil iaitu Cawangan Endau dan Cawangan Jemaluang.

Selain ibu pejabat di bandar Mersing, pejabat cawangan juga dibuka untuk kemudahan orang ramai iaitu di Pekan Endau dikenali sebagai Pejabat Majlis Daerah Mersing Cawangan Endau dengan menempatkan seorang Pembantu Tadbir (Kewangan) yang peranannya lebih kepada menerima hasil-hasil MDM seperti bayaran cukai harta dan lesen perniagaan. Bagi penduduk di Pekan Jemaluang, semua pembayar cukai dan pelesen menjelaskan bil bayaran mereka di Ibu Pejabat di bandar Mersing.

 

KELUASAN KAWASAN MAJLIS DAERAH MERSING

Jumlah keluasan kawasan operasi Majlis Daerah Mersing ialah 9.27 batu persegi atau 24.014km persegi dan kawasan kawalan (40 rantai di kiri dan kanan jalan persekutuan) ialah 70.05 batu persegi atau 181.426km persegi.

Objektif

Pentadbiran Majlis Daerah Mersing telah menggariskan  beberapa objektif yang menjadi panduan kepada organisasi iaitu :-

1.      Meningkatkan keupayaan dan kecekapan pengurusan dalam membina serta menyusun sebuah perbandaran yang membangun dan berdaya maju.

2.      Menjadikan Majlis Daerah Mersing sebagai PBT yang competent dari segi perancangan yang bersistematik dan mempunyai unjuran pembangunan yang tepat seimbang.

3.      Meningkatkan tahap peranan Majlis kearah satu peranan yang lebih aktif dalam penyediaan projek-projek infrastruktur yang berkualiti, kemudahan awam yang menarik dan kawasan rekreasi yang indah.

4.      Meningkatkan tahap kawalan dan pemeliharaan kesihatan, keselamatan, keindahan alam sekitar dan keharmonian bangsa.

5.      Menjadikan Majlis sebagai penggerak utama pembangunan sosio-ekonomi dan sosio-budaya ke arah peningkatan kualiti hidup rakyat dan membasmi kemiskinan.

6.      Menjadikan Majlis Daerah Mersing sebagai satu badan yang berotonomi kewangan penuh dan mampu berdikari.

 

 

Fungsi

 1. Menguruskan sumber pendapatan, kewangan dan laporan bajet kewangan majlis
 2. Membuat analisa dan kajian kemungkinan untuk menyelesaikan proses dan pengurusan maklumat ke arah pengkomputeran bagi tujuan pengurusan yang lebih cekap
 3. Memproses permohonan ‘layout’ secara SBKS Peringkat I dan Peringkat II dan memproses dan menyediakan ulasan bagi permohonan pecah sempadan / cantuman tanah secara SBKS, permohonan tanah kerajaan, permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS), permohonan ubahsyarat tanah, permohonan lanjutan tempoh pajakan dan permohonan tanah bagi projek-projek penswastaan melalui UPENJ
 4. Memproses permohonan nama taman, nama jalan , nombor rumah dan mengenal pasti data-data / maklumat perancangan bagi kawasan pentadbiran MDM
 5. Menyelaras proses penyediaan Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan seterusnya menyediakan pelan Rancangan Tindakan Perkawasan dan mewartakan kawasan bagi perluasan kawasan Majlis Daerah Mersing
 6. Menjalankan kerja-kerja penilaian bagi maksud kadaran yang berasaskan kepada Nilai Tambah ke atas setiap pegangan persendirian di dalam kawasan pentadbiran MDM dan menyediakan senarai nilaian di bawah Seksyen 137 Akta 171 yang perlu dibuat lima tahun sekali atau bagi tempoh yang dilanjutkan dengan persetujuan Pihak Berkuasa Negeri
 7. Membuat pindaan kepada senarai harta tersebut di bawah Seksyen 144 Akta 171 atas sebab-sebab tertentu sahaja dan menjalankan kerja-kerja Penilaian Am Semula serta mengeluarkan notis-notis mengenai taksiran cukai harta terbit daripada pindaan nilaian – Seksyen 144(2) Akta 171
 8. Memproses pindah milik harta sebagaimana peruntukan Seksyen 160 Akta 171 dan menjalankan kerja-kerja penilaian bagi maksud caruman Membantu Kadar ke atas bangunan milik Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Badan-badan Berkanun mengikut peruntukan Perkara 156 Perlembagaan Persekutuan
 9. Memproses permohonan remisi untuk bangunan yang tidak diduduki mengikut peruntukan Seksyen 162 Akta 171 dan menguruskan harta-harta Majlis dari segi penyewaan, penyelenggaraan, keselamatan dan kebersihan bangunan.
 10. Melaksanakan pendakwaan,penggubalan undang-undang dan mengawalselia pengurusan / penggunaan tempat letak kereta
 11. Memproses dan mempertimbangkan dan pengeluaran lesen baru dan papan iklan ke atas pelbagai lesen perniagaan seperti:

  1. Lesen perniagaan dan papan iklan
  2. Lesen penjaja dan pasar malam
 • Lesen pasar, arked, gerai
 1. Lesen bermusim, lesen promosi
 1. Merancang dan mengawal aktiviti perniagaan dan pembangunan peniaga-peniaga kecil dan mengkaji / menentukan dasar-dasar dan syarat-syarat pelesenan Majlis dari semasa ke semasa
 2. Menyemak dan memproses permohonan pelan landskap. memberikan panduan dan membuat kawalan landskap ke atas pembangunan landskap yang dijalankan oleh pemaju-pemaju perumahan, melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan pembangunan landskap, termasuklah naik taraf landskap jalan-jalan utama dan taman awam
 3. Memastikan kerja-kerja pembinaan landskap dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan dan memastikan semua pembangunan landskap dalam perkhidmatan Majlis dapat diselenggarakan dengan baik serta menyediakan anak-anak pokok, pokok-pokok bunga untuk penyelenggaraan dan hiasan dalaman
 4. Menyelenggara pokok-pokok utama di dalam kawasan perkhidmatan Majlis dan memainkan peranan sebagai penggerak utama dalam pembangunan landskap di seluruh kawasan Pentadbiran MDM