MAJLIS DAERAH MERSING

KENYATAAN TENDER

  1. Sebut harga adalah dipelawa sebagaimana Jadual 1 daripada Kontraktor-kontraktor tempatan bertaraf Bumiputera yang berdaftar dan memenuhi syarat-syarat sepertimana di bawah:

a) Berdaftar dengan Pejabat Majlis Daerah Mersing bagi tahun 2024 dan;

b) Membawa Perakuan Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang belum tamat tempoh sah laku dan;

c) Membawa Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh CIDB yang belum tamat tarikh tempoh habis perakuan dan;

d) Membawa Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh CIDB yang belum tamat tarikh tempoh habis perakuan dan;

e) Membawa Sijil Kontraktor Kerja Taraf Bumiputera (Bahagian Pembangunan Kontraktor Dan Usahawan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia) yang belum tamat tempoh sah laku dan;

f) Membawa Sijil Kontraktor Johor (SKJ) oleh Johor Centre For Construction Development (JCCD) dan;

g) Membawa cop syarikat terkini.

2) Tender yang melibatkan taklimat/lawatan tapak/premis, hanya penama di dalam sijil sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat dan tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang dibenarkan.

 

WAKIL BAGI LAWATAN TAPAK TIDAK DIBENARKAN SELARAS DENGAN KETETAPAN 1PP-PK2.1 PERKARA 7 (iv) (b) (8)

3) Dokumen Meja Tender boleh disemak di Jabatan Kejuruteraan, Pejabat Majlis Daerah Mersing, No.1, Jalan Tun Dr Ismail, 86800 Mersing, Johor Darul Ta’zim pada waktu pejabat mulai 01 April 2024 (Isnin) sehingga 14 April 2024 (Ahad).

 

4) Dokumen Tender akan diberi dalam bentuk softcopy. Sila bawa Pendrive semasa proses pembelian.

 

5) Bayaran bagi dokumen tender hendaklah dibuat dalam bentuk sepertimana senarai di bawah dan dibayar di atas nama Yang Dipertua Majlis Daerah Mersing:

 

a) Draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau;

b) Kiriman wang pos (money order) atau;

c) Wang kiriman pos berpalang (postal order) – tidak menerima wang RM1 atau;

d) Bayaran secara dalam talian (online banking) – INSTANT TRANSFER (Public Bank, No. Akaun : 3993187506).

 

WANG TUNAI ATAU CEK TIDAK DITERIMA SELARAS DENGAN KETETAPAN 1PP-PK2 PERENGGAN 8(iii) (e) (5)

 

6) Peraturan am untuk hadir bagi pendaftaran penyertaan ke pejabat Majlis Daerah Mersing (tidak dibenarkan masuk jika tidak patuhi):

a) Hanya seorang sahaja dibenarkan masuk bagi setiap syarikat;

b) Mengisi borang pendaftaran

 

7) Dokumen Tender yang telah dicetak dan lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga pada 22 April 2024 (Isnin) sebelum jam 12.00 tengahari di alamat di bawah.

YANG DIPERTUA

MAJLIS DAERAH MERSING

NO 1, JALAN TUN DR. ISMAIL,

86800 MERSING,

JOHOR DARUL TA’ZIM